Instrukcja wpisywania na listę / wypisania z listy Newslettera

Aby zapisać się na listę Newslettera należy w polu:

„Twój adres e-mail:”

=> wpisać adres mailowy,

=> zaznaczyć opcję „Zapisz” i wcisnąć guzik „Wyślij”- program dopiszę Państwa adres mailowy do listy mailingowej.

 

Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy w polu:

„Twój adres e-mail:”

=> wpisać adres mailowy,

=> zaznaczyć opcję „Wypisz” i wcisnąć guzik „Wyślij” - program usunie Państwa adres mailowy z listy mailingowej. 

 

Przed zapisaniem się do Newslettera proszę przeczytać Regulamin korzystania z Newslettera.