Reviewers

REVIEWERS 2015

1. Abgarowicz Grzegorz, dr – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

2. Anszczak Marcin, st. kpt. dr – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

3. Balanyuk V.M., dr – Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

4. Bartkowiak Grażyna, dr inż. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

5. Binek Tomasz, dr – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

6. Bloch-Bogusławska Elżbieta, dr n. med. – Collegium Medicum UMK;

7. Bodnar G.Ya. – Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

8. Brzezińska Dorota, dr inż. – Politechnika Łódzka;

9. Buczkowski Jerzy, dr hab. prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

10. Bun’ R.A., prof. – National University Lviv Polytechnic (Ukraina);

11. Byrdy Aleksander, dr inż. – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

12. Cebula Grzegorz Marek, dr n. med. – Polska Rada Resuscytacji;

13. Czarnecki Robert, st. bryg. – CNBOP-PIB;

14. Darowicki Kazimierz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Gdańska;

15. Dobrucki Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska;

16. Fangrat Jadwiga, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej;

17. Fojutowski Andrzej, dr hab. inż. prof. ITD. – Instytut Technologii Drewna;

18. Fundowski Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska;

19. Gawin Dariusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka;

20. Geshbora G.V., dr – Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

21. Giełżecki Jan, dr inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza;

22. Gierszewski Dorota, dr – Uniwersytet Jagielloński;

23. Górny Adam, dr inż. – Politechnika Poznańska;

24. Grayvoronskiy Mykola – National Technical University Of Ukraine (Ukraina);

25. Grosset Ryszard, dr prof. nadzw. – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, SGSP;

26. Grześkowiak Wojciech, dr inż. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

27. Horyń Wojciech, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa;

28. Ivanov Yu.S. – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);

29. Janik Paweł, st. bryg. dr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

30. Januszkiewicz Katarzyna, dr – Uniwersytet Łódzki;

31. Kamocka-Bronisz Renata, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

32. Kasprzyk Rafał, mjr dr inż. – Wojskowa Akademia Techniczna;

33. Kępka Paweł, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

34. Kharlamenkov Аleksandr Sergeyevich – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

35. Kitsak Anatoliy Ilich, dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);

36. Konieczny Jerzy, prof. dr hab. – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

37. Kovalev A.I., dr – Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes (Ukraina);

38. Kowalkowski Stanisław, płk prof. dr hab. inż. – Akademia Obrony Narodowej;

39. Kowalski Jan Maria, dr inż. – Instytut Przemysłu Organicznego;

40. Krajewski Paweł, dr – Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej;

41. Królikowska Agnieszka, dr inż. – Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

42. Krystosik-Gromadzińska Agata, dr – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

43. Krzystała Edyta, dr inż. – Politechnika Śląska;

44. Kubica Przemysław, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

45. Kucharczyk Wojciech, dr inż. – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu;

46. Kukharskiy Vitaliy Mikhaylovich, dr – Ivan Franko Lviv State University (Ukraina);

47. Kusainov Arman Bulatowich – Kokshetau Technical Institute (Kazachstan);

48. Kushnir A.P., dr hab. – Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

49. Kustra Witold, kmdr dr – Akademia Obrony Narodowej;

50. Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, dr inż. – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

51. Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta, dr hab. prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

52. Lebecki Kazimierz Tomasz, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;

53. Lipiński Stanisław, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

54. Luk’yanchenko Аleksandr Аndreyevich, dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

55. Łapińska Halina, dr inż. arch. – Politechnika Białostocka;

56. Machnowski Waldemar, dr inż. – Politechnika Łódzka;

57. Maj Piotr, mgr inż. – Politechnika Warszawska;

58. Majder-Łopatka Małgorzata, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

59. Maranda Andrzej, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna;

60. Maślak Mariusz, dr hab. inż. prof. PK – Politechnika Krakowska;

61. Mazur Robert, mł. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

62. Mączka Krystian, dr inż. – Sąd Okręgowy w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechnika

Śląska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury;

63. Merkisz Jerzy, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska;

64. Mizerski Andrzej, st. bryg. dr hab. inż. prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

65. Nowacka Urszula, dr inż. – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

66. Oleckij Oleg Dmitrievich, dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);

67. Ościłowska Barbara, bryg. dr – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

68. Parkhomenko R.W. – Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

69. Pashkovskiy P.S., dr hab. prof. – The “Respirator” Scientific Research Institute of Mine-Rescue Work and Fire Safety (Ukraina);

70. Pawłowska Agnieszka, prof. nadzw. dr hab. – Uniwersytet Rzeszowski;

71. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki;

72. Pilśniak Jerzy, dr – Politechnika Śląska;

73. Popielarczyk Tomasz, mgr inż. – CNBOP-PIB;

74. Pruss Waldemar, asp. – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu;

75. Puzach Sergey Viktorovich, dr hab. prof. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

76. Roguski Jacek, dr inż. – CNBOP-PIB;

77. Rozhkov Аleksey Vladimirovich, dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

78. Ruchwa Mariusz, dr inż. – Politechnika Koszalińska;

79. Schroeder Maciej, nadbryg. w st. spocz.;

80. Słota Zbigniew, dr inż. – Politechnika Śląska;

81. Sobolewski Andrzej, dr inż. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

82. Sokolov Sergiey Viktorovich – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

83. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie;

84. Sulik Paweł, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

85. Sulimenko Vladimir Anatolevich, dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

86. Szczechowiak Edward, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska;

87. Szczerba Jacek, dr hab. inż., prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza;

88. Szpyra Ryszard, prof. dr hab. inż. – Akademia Obrony Narodowej;

89. Szulczewski Adam, dr – Akademia Pomorska w Słupsku;

90. Świeboda Halina, dr – Akademia Obrony Narodowej;

91. Tarnowski Adam, dr hab. profesor nadzw. UW – Uniwersytet Warszawski;

92. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska;

93. Tobolski Marek, mł. bryg. dr inż. – Uczelnia im. Edwarda Herzberga;

94. Tyszkiewicz Wiktor, dr – Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;

95. Walancik Marek, dr hab. prof. nadzw. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

96. Wąs Jarosław, dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza;

97. Wiśniewski Paweł, dr – Politechnika Warszawska;

98. Witkowski Artur, dr inż. – University of Central Lancashire (Wielka Brytania);

99. Witt Magdalena, dr n. med. – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

100. Włodarski Józef, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

101. Włodzimierz Korniluk, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Białostocka;

102. Wnęk Waldemar, st. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

103. Wolański Robert, bryg. dr inż. – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie;

104. Woliński Marek, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

105. Wolny Maciej, dr inż. – Politechnika Śląska;

106. Zarzycki Jarosław, bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

107. Zwęgliński Tomasz, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

 

REVIEWERS 2014

1. Abgarowicz Grzegorz, dr - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

2. Abramowicz Marian, prof. dr hab. inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

3. Androsov A.S., dr - State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

4. Anszczak Marcin, st. kpt. dr - KW PSP w Białymstoku;

5. Antonov A.V., dr - Ukrainian Research Institute of Civil Protection (Ukraina);

6. Arestovich D.N., dr - Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);

7. Balanyuk V.M., dr - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

8. Banaszak Ewa, dr - Uniwersytet Wrocławski;

9. Borowski Jacek, bryg. mgr inż. - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

10. Brongel Leszek, prof. nadzw. dr hab. n. med. - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

11. Brzezińska Dorota, dr inż. - Politechnika Łódzka;

12. Byrdy Aleksander, dr inż. - Politechnika Krakowska;

13. Chernevich O.V., dr - Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations

of the Republic of Belarus (Białoruś);

14. Czupryński Andrzej, dr hab. - Akademia Obrony Narodowej;

15. Dunets R.B., prof. dr hab. - Lviv Polytechnic National University (Ukraina);

16. Eckes Konrad, prof. dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

17. Fojutowski Andrzej, dr hab. inż. prof. ITD. - Instytut Technologii Drewna;

18. Gajda Stanisław, dr hab. inż. prof. nadzw. - Uniwersytet Opolski;

19. Goraj Zdobysław prof. dr hab. inż. - Politechnika Warszawska;

20. Gorshkov V.I , prof. dr hab. - Federal State Establishment All-Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry

of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja);

21. Grekov S.P., dr hab. - The “Respirator” Scientific Research Institute of Mine-Rescue Work and Fire Safety (Ukraina);

22. Grosset Ryszard, dr prof. UTH - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej;

23. Grzegorzewski Marek, dr hab. inż. prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;

24. Halicka Anna, dr hab. inż. prof. PL - Politechnika Lubelska;

25. Harmata Władysław, dr hab. inż. prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna;

26. Janik Paweł, st. bryg. dr inż. - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

27. Jasztal Michał, mjr dr inż. - Wojskowa Akademia Techniczna;

28. Karabyn V.V., dr - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

29. Kaźmierczak Maciej, płk dr - Akademia Obrony Narodowej;

30. Khasanov I.R. dr hab., Federal State Establishment All-Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja);

31. Kielin Jan, mgr inż. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

32. Klimovtsov V. M, dr - State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

33. Kolator Bronisław, dr hab. inż. prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

34. Kopnyshev S.L., dr - State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

35. Kosowski Bogdan, prof. nadzw. dr hab. inż. - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;

36. Kovalev A.I., dr - Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes (Ukraina);

37. Kovalyshyn V.V., prof. dr hab. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

38. Kowalkowski Stanisław, płk dr hab. inż., prof. AON - Akademia Obrony Narodowej;

39. Kremenev O.G., dr - State Makeevka Scientific and Research Institute on Mining Safety (Ukraina);

40. Król Bernard, st. kpt. dr inż - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

41. Krzystała Edyta, dr inż. - Politechnika Śląska;

42. Kubicki Grzegorz, dr inż. - Politechnika Warszawska;

43. Kubowski Jerzy, dr inż.

44. Kushnir A.P., dr - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

45. Kustra Witold, kmdr dr - Akademia Obrony Narodowej;

46. Kuzyk A.D., dr hab. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

47. Lorenz Witold dr inż. - Politechnika Wrocławska;

48. Łabędzki Józef, dr - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

49. Machniewski Piotr, dr inż. - Politechnika Warszawska;

50. Maj Piotr, mgr inż. - Politechnika Warszawska;

51. Maranda Andrzej, prof. dr hab. inż. - Wojskowa Akademia Techniczna;

52. Martyn E.V., prof. dr hab. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

53. Maślak Mariusz, dr hab. inż., prof. PK - Politechnika Krakowska;

54. Mazikowski Adam, dr inż. - Politechnika Gdańska;

55. Michalak Grzegorz, dr n. med. - Szpital Bielański;

56. Mizerski Andrzej, bryg. dr hab. inż. prof. SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

57. Mnukhin А.G., dr hab. - State Makeevka Scientific and Research Institute on Mining Safety (Ukraina);

58. Mykhalichko B.M. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

59. Nachlik Elżbieta, prof. dr hab. inż. - Politechnika Krakowska;

60. Navrotskiy O.D., dr - Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);

61. Nitecki Jacek, bryg. lek. - KW PSP w Krakowie;

62. Nowakowski Mirosław, dr inż. - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;

63. Ornacka Katarzyna, dr - Uniwersytet Jagielloński;

64. Papierski Adam dr hab. inż. - Politechnika Łódzka;

65. Petrova M.A., dr - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

66. Pirszel Jacek, dr inż. - Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;

67. Porowski Rafał, dr inż. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

68. Półka Marzena, bryg. dr hab. prof. nadzw. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

69. Pszczółkowski Józef, dr hab. inż. prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna;

70. Radziszewska-Wolińska Jolanta, dr inż. - Instytut Kolejnictwa;

71. Rak T.E., dr hab. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

72. Rakowska Joanna, dr inż. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

73. Rastushnyy R.T, dr - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

74. Ratajczak Dariusz, dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

75. Roguski Jacek, dr inż. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

76. Rutkiewicz Artur, dr inż. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

77. Salamonowicz Zdzisław, st. kpt. dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

78. Semerak M.M, dr hab. prof. - Lviv State University of Life Safety (Ukraina);

79. Sivenkov A.B., dr - State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

80. Smolarczyk Leszek, mł. bryg. lek. - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

81. Sobolewski Mirosław dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

82. Sowa Jerzy, dr inż. - Politechnika Warszawska;

83. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

84. Stempiński Szczepan, dr - Uniwersytet Szczeciński;

85. Surowik Dariusz, dr - Uniwersytet w Białymstoku;

86. Szelągowski Krzysztof, mgr inż. - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

87. Trzos Arkadiusz, dr n. med. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

88. Tuśnio Norbert, st. kpt. dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

89. Voyevoda S.S., dr hab. prof. - State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja);

90. Wach Janusz, dr inż. - Politechnika Wrocławska;

91. Walusiak-Skorupa Jolanta, prof. dr hab. med. - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera;

92. Wasilewicz Michał, dr inż. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

93. Wąs Jarosław, dr inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

94. Weintrit Adam, dr hab. inż. kpt. ż.w., prof. AMG - Akademia Morska w Gdyni;

95. Widerski Tomasz, dr inż. - Politechnika Łódzka;

96. Wilczkowski Stefan, dr inż. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

97. Wiśniewski Adam, prof. dr hab. inż. - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia;

98. Wiśniewski Bernard, dr hab. prof. nadzw. WSPOL - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

99. Witkowski Artur, dr - The University of Central Lancashire (Wielka Brytania);

100. Wróbel Ireneusz, dr inż. - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;

101. Zarzycki Jarosław, bryg. dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

102. Zbieć Marcin, dr inż. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

103. Zwęgliński Tomasz, mł. bryg. dr inż. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej;