Rezensenten

 Rezensentenliste 2012:

 

1. Dela Feliks, generał brygadier;

2. Dubrawski Zbigniew, dr inż., – Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji;

3. Dudaček Aleš, prof. dr. inż. – Uniwersytet Technologiczny w Ostrawie; (Czechy)

4. Gontarz Adam, bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

5. Harmata Władysław, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna;

6. Janik Paweł, dr inż. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

7. Jaskółowski Waldemar, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

8. Jopek Tadeusz, st. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

9. Karlikowski Tytus, prof. dr hab. inż. – emerytowany profesor SGSP;

10. Karpovič Zbignĕv, PhD – Uniwersytet Technologiczny w Wilnie (Litwa);

11. Koch Rainer, prof. dr eng. Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund (Niemcy);

12. Konecki Marek, prof. dr hab. inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

13. Kosiorek Mirosław, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska;

14. Kosowski Bogdan, dr inż. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy;

15. Krasowski Tomasz, bryg. mgr inż. – Komenda Miejska PSP w Siedlcach, JRG2;

16. Lebecki Kazimierz, prof. dr hab. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy;

17. Sójka Ledakowicz Jadwiga, dr inż., prof. nadzw. – Instytut Włókiennictwa;

18. Łyjak Grzegorz, dr – Państwowa Inspekcja Pracy;

19. Machniewski Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska;

20. Majka Adam, dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

21. Matiuszyn A. V., prof. dr hab. ФГБУ ВНИИПО (Rosja);

22. Mizerski Andrzej, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

23. Molga Eugeniusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska;

24. Ochenduszka Czesław, dr inż. Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji;

25. Olejnik Aleksander, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna;

26. Olszyna Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska;

27. Pacholski Krzysztof, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka;

28. Porowski Rafał, st. kpt. mgr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

29. Półka Marzena, dr hab., prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

30. Praniauskas Vladas, PhD Uniwersytet Technologiczny w Wilnie (Litwa);

31. Rajczyk Jarosław, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska;

32. Roguski Eugeniusz W., dr inż. – Polskie Centrum Akredytacji;

33. Roguski Jacek, dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

34. Rudnik Ewa, dr hab. inż. prof. nadzw. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

35. Salamonowicz Zdzisław, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

36. Simiński Przemysław, ppłk. dr hab. inż. – Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej;

37. Sporysz Grzegorz, dr inż. – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego;

38. Suchecki Włodzimierz, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

39. Sural Zbigniew, bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

40. Svĕtlik Jozef, ing., PhD – Uniwersytet Techniczny w Żylinie (Słowacja);

41. Szot Leon, dr hab., prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

42. Terlikowski Tadeusz, dr inż., prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

43. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska;

44. Tuśnio Norbert, dr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

45. Pratzler Wanczura Sylwia, dr eng. Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund (Niemcy);

46. Węsierski Tomasz dr Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

47. Wilczkowski Stefan, dr inż. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

48. Wnęk Waldemar, bryg. dr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

49. Wojtaszewski Piotr, st. bryg. mgr inż. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

50. Wróblewski Dariusz, mł. bryg. dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

51. Zaleski Bogdan, dr inż. – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

52. Zboina Jacek, mł. bryg. mgr inż. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

53. Żurek Józef, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;

 

Rezensentenliste 2011

 

1. Bednarz Bartłomiej, dr inż, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

2. Białoń Andrzej dr inż., Instytut Kolejnictwa;

3. Biskup Krzysztof, bryg. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

4. Ciekanowski Zbigniew, dr inż., Akademia O-Brony Narodowej;

5. Chudy, Piotr, mł. bryg. mgr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

6. Czerwienko Dariusz, bryg. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

7. Dmochowska Anna, dr, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

8. Dmochowski Dariusz, dr inż., Politechnika Warszawska;

9. Gałaj Jerzy, dr inż, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

10. Godlewski Maciej, mgr, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej;

11. Grosset Ryszard dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej;

12. Harmata Władysław, prof. dr hab. inż., Wojskowa Akademia Techniczna;

13. Popławska – Jach Jadwiga, dr inż., Instytut Chemii Przemysłowej;

14. Janik Paweł, dr inż., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

15. Jaska Ewa, dr inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

16. Jaskółowski Waldemar, dr inż., Szkoła Głowna Służby Pożarniczej;

17. Jesionek Jacek, bryg. mgr inż., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

18. Jopek Tadeusz, bryg. mgr inż., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

19. Juszczyk Marek, dr, Akademia Obrony Narodowej;

20. Kielin Jan, st. bryg. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

21. Kłosowicz Stanisław, prof. dr hab. inż., Akademia Obrony Narodowej;

22. Kołodziejczyk Tomasz, mł. bryg. mgr inż., Komenda Główna PSP;

23. Konecki Marek, prof. dr hab., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

24. Kosiorek Mirosław, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska;

25. Kozakiewicz Paweł, dr hab. inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

26. Kosowski Bogdan, dr inż., Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

27. Kościelecki Lech, dr hab., Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania;

28. Krasowski Tomasz, bryg. mgr inż., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Dowódca JRG 2;

29. Król Bernard, dr inż., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

30. Krysztofiak Tomasz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

31. Kubica Przemysław, st. kpt. mgr inż., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

32. Laskowski Mieczysław, dr inż., Instytut Kolejnictwa;

33. Lebecki Kazimierz, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

34. Maciak Tadeusz, prof. dr hab., Politechnika Białostocka;

35. Maciak Jerzy mgr inż., Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

36. Majka Adam, dr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

37. Małozięć Daniel, st. kpt. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

38. Markowski Adam, prof. dr hab. inż.,

39. Ochenduszka Czesław, dr inż., Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji;

40. Oleszczak Paweł, dr inż., Politechnika Warszawska

41. Ościłowska Barbara, bryg dr, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

42. Pietraszek Elżbieta, dr, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

43. Piotrkowski Kazimierz, dr inż., Wojskowa Akademia Techniczna;

44. Porowski Rafał, st. kpt. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

45. Popis Janusz, kpt. mgr inż., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku;

46. Półka Marzena, dr hab., prof. SGSP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

47. Roguski Eugeniusz W., dr inż., Polskie Centrum Akredytacji;

48. Słupek Marcin, mgr, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

49. Szczygieł Ryszard, dr hab. inż., prof. IBL, Instytut Badań Leśnictwa;

50. Szelągowski Krzysztof, mgr inż., Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

51. Śladkowski Stanisław, prof. dr hab. inż., Akademia O-Brony Narodowej;

52. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska;

53. Terlikowski Tadeusz, dr inż. prof. nadzw., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy;

54. Tuśnio Norbert, st. kpt. dr inż., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

55. Tuzimek Zbigniew, bryg. mgr inż., Szkołą Główna Służby Pożarniczej;

56. Węsierski Tomasz, dr, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

57. Wilczkowski Stefan, dr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

58. Wiśniewski Bernard, dr hab. inż., Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie;

59. Wnęk Waldemar, bryg. dr inż., Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

60. Wojtaszewski Piotr, st. bryg. mgr inż., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;

61. Wołkowski Władysław, dr n. techn., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

62. Wróblewski Dariusz, mł. bryg. dr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;

63. Zbieć Marek, dr inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

64. Zboina Jacek, mł. bryg. mgr inż., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy;