Etykieta: badania

Tytuł
Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymuCzytaj dalej >>
Badania związane z określaniem aktywności powierzchniowej podstawowych składników środków zwilżającychCzytaj dalej >>
Pojazdy pożarnicze - podwozia i nadwozia wymagania i rozwiązania konstrukcyjne Czytaj dalej >>
Strategia naukowo-badawcza CNBOPCzytaj dalej >>
Współczesne kierunki działalności naukowej Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych UkrainCzytaj dalej >>
Ochrony osobiste, rodzaje i metody badań Czytaj dalej >>
Samochody specjalne - drabiny i podnośnikiCzytaj dalej >>
Nowe wymagania dla uniwersalnych ubrań specjalnych przeznaczonych dla straży pożarnych wynikające z nowej normy PN-EN 469:2006Czytaj dalej >>
O możliwościach wspólnych prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowegoCzytaj dalej >>
Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa CNBOP w latach 2006-2007Czytaj dalej >>
Nowe metody badań pożarniczych węży tłocznych do hydrantówCzytaj dalej >>
Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowychCzytaj dalej >>
Działalność i badania Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i PożarowychCzytaj dalej >>
Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych cz. IICzytaj dalej >>
Badania trwałości, wytrzymałości i charakterystyk przepływu hydrantów zewnętrznychCzytaj dalej >>
Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych część II – metody badań właściwości reologicznych i oceny parametrów użytkowych środków gaśniczychCzytaj dalej >>
Badanie stateczności samochodów pożarniczychCzytaj dalej >>
Gaśnice. Badania parametrów techniczno-użytkowych (str. 41-50) Czytaj dalej >>
Metodyka e-learningu w kontekście szkoleń internetowych z zakresu OC, OL i ZK (str. 91-104)Czytaj dalej >>
Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia (str. 79-84) Czytaj dalej >>
Badania zorientowanne na użytkownika końcowego: korzyści dla bezpieczeństwa i ochrony społeczności lokalnejCzytaj dalej >>