dr Grosset Ryszard

Tytuł
Systemy bezpieczeństwa technicznego w polityce zrównoważonego rozwoju (str. 17-24)Czytaj dalej >>
Motywacja a kształtowanie płac (str. 25-34)Czytaj dalej >>
Ekologiczne kierunki zmian bazy surowcowej w koncentratach gaśniczych (str. 107-116)Czytaj dalej >>
Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych jako czynnik zmniejszenia skutków wypadków i katastrof przemysłowych (str. 123-130)Czytaj dalej >>
Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa (str. 27-46)Czytaj dalej >>
Kryzys-początek recesji czy szansa na sukces? (str. 47-62)Czytaj dalej >>
Wybrane aspekty działań ratowniczych i medycznych w aktach terroru (str. 169-174)Czytaj dalej >>
3. Korozja instalacji gaśniczych i armatury pożarniczejCzytaj dalej >>
Wzrasta liczba urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną. Obok znanych już źródeł emisji, jak np. telefony komórkowe, radiotelefony lub nadajniki telewizyjne, powstają źródła nowe, np. bezprzewodowe systemy łączności teleinformatycznej. Łączność tego rodzaju jest stosowana coraz częściej w sieciach komputerowych, systemach ochrony przeciwpożarowej i innych. Energia elektromagnetyczna promieniowana bywa również w sposób niezamierzony np. przy spawaniu elektrycznym. Skutkiem tych emisji, niezależnie od ich źródła, są zaburzenia elektromagnetyczne mogące zakłócać działanie innych urządzeń. W opisie działania zaburzeń pożądane jest szersze wykorzystanie analizy statystycznej.

Newsletter

Indeksacja w bazach:

ePNP

e Publikacje Nauki Polskiej