dr inż. Roguski Eugeniusz W.

Tytuł
Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa (str. 9-16)Czytaj dalej >>
Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa (str. 27-46)Czytaj dalej >>
Kryzys-początek recesji czy szansa na sukces? (str. 47-62)Czytaj dalej >>
Zaufać społeczeństwu, mówiąc mu prawdę: czego nauczyłem się w ciągu 40 lat pracy w sektorze informowania o ryzyku (str. 9-20)Czytaj dalej >>
Badanie zakresu implementacji i stopnia wspomagania systemu „SWDST” na poziomie powiatu (miasta) (str. 77-90)Czytaj dalej >>
Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego (str. 59-68)Czytaj dalej >>
Dwa typy zarządzania reputacjąCzytaj dalej >>
3. Gra decyzyjna „WODA” – symulacja powodzi na potrzeby szkoleniowe centrum zarządzania kryzysowegoCzytaj dalej >>
Ochrona ludności w Unii Europejskiej. Podstawy prawne, sposób funkcjonowania oraz wybrane formy współpracy na poziomie unijnym. (str. 11-22) Czytaj dalej >>
Dydaktyczne gry decyzyjne w środowisku „rzeczywistości wzbogaconej” na przykładzie systemu ‘ARES’. Metodologia badań. (str. 57-66)Czytaj dalej >>
Badania nad opracowaniem wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej przydatności strażaków i kandydatów na strażaków (str. 9-12)Czytaj dalej >>
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludnościCzytaj dalej >>
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – 40 lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludnościCzytaj dalej >>