Spis treści (Kwartalnik 2012/2)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej (str. 9-20)
 • mgr Izabela Szustkiewicz

Ratownictwo chemiczno-ekologiczne, rozumiane jako działalność ratownicza, metodyka organizowania procesu ratowniczego oraz system współdziałających jednostek, stanowi jeden z obszarów zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Przeznaczone jest do prowadzenia ...(Czytaj dalej)


II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Pożary samochodów osobowych (str. 21-26)
 • Bc.Ing, PhD Linda Makovická Osvaldová
 • ing., PhD. Jozef Svetlik

Artykuł przedstawia wyniki badań pożarów samochodów osobowych w warunkach realnych. W ramach grantu wykonano pięć badań, po dwie próby w każdym. W poszczególnych próbach pożar inicjowano w obrębie ...(Czytaj dalej)


2. Modelowania pożaru lasu. Część IV. Modele inicjacji i rozprzestrzeniania się ognia koron drzew. (str. 27-36)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
 • mgr inż. Tomasz Czerpak

W pracy zaprezentowano matematyczny sposób modelowania pożaru koron drzew lasu oraz omówiono model roznoszenia płonących fragmentów roślinności przez wiatr. Oba modele są stosowane w oprogramowaniu FARSITE. Model pożaru ...(Czytaj dalej)


3. Modelowanie rozwoju pożaru w mieszkaniach przy użyciu programu CFAST (str. 37-44)
 • st. kpt. dr inż. Norbert Tuśnio
 • st. kpt. mgr inż Damian Saleta

W artykule przedstawiono wykorzystanie programu CFAST do modelowania rozwoju pożaru mieszkania, który miał miejsce 9 czerwca 2010 roku w Bytomiu. Konsekwencją szybkiego rozwoju pożaru były tragiczne skutki tego ...(Czytaj dalej)


III. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
1. 1. Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (str. 45-52)
 • kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ...(Czytaj dalej)


IV. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. 1. Ewolucja stosowania paliwa gazowego do napędu pojazdów samochodowych i związane z tym zagrożenia dla użytkownika (str. 53-66)
 • mgr inż. Tomasz Zgodziński

W artykule przedstawiono historię paliwa gazowego oraz samochodowych instalacji gazowych zasilanych LPG (gazem propan – butan) oraz CNG (gazem ziemnym), wykorzystywanym jako alternatywne paliwo napędowe w motoryzacji. ...(Czytaj dalej)


V. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. 1. Problemy użytkowania podstawowych pomp wykorzystywanych w ratownictwie chemicznym (str. 67-70)
 • st. asp. Krzysztof Siwicki
 • dr Tomasz Węsierski

Niewłaściwe użytkowanie pompy podczas przepompowywania, tłoczenia, zbierania substancji niebezpiecznej może doprowadzić do jej niekontrolowanego uwolnienia oraz stworzenia zagrożenia toksykologicznego, palnego lub też wybuchowego w zależności od medium poddanemu ...(Czytaj dalej)


VI. STUDIUM PRZYPADKU - ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH
1. 1. Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku. Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy (str. 71-80)
 • dr Tomasz Węsierski
 • st. kpt. mgr inż. Małgorzata Majder-Łopatka

Chlor ze względu na skalę jego wykorzystania przemysłowego, agresywność chemiczną oraz toksyczność stanowi substancję mogącą potencjalnie spowodować awarie przemysłową o znacznych rozmiarach. 9 marca 1989 r o godz. ...(Czytaj dalej)