Jesli nie wyswietlil sie PDF w Panstwa przegladarce moze to oznaczac ze nie ma spelnionych warunkow konfiguracji/oprogramowania. Mozecie Panstwo sprawdzic jakie sa zalecane konfiguracje: TUTAJ
Data: 2012
Autor:
dr inż. Zbigniew Ciekanowski

Recenzenci :
dr Zbigniew Dubrawski
dr inż. Czesław Ochenduszka

Znaczniki: , motywacja, pozapłacowa motywacja relacje kierownik-pracownik,

W artykule pod tytułem ,,Pozapłacowe formy pobudzania motywacji” na wstępie przedstawiono wybrane metody w pozapłacowym pobudzaniu motywacji wśród pracowników, które niekiedy są ważniejsze niż motywowanie finansowe. W pierwszej części przedstawiono w jaki sposób można zmotywować pracownika używając do tego niematerialnych form. Do najważniejszych form pozapłacowych motywacji należą: awans, pochwała, poszerzenie zakresu samodzielności, przydzielanie bardziej ambitnych i odpowiedzialnych zadań oraz dobre relacje na płaszczyźnie pracownik- kierownik. Skuteczność motywacji pozapłacowej zależy od tego, w jakim stopniu zaspokaja ona potrzeby odczuwane przez pracowników. Natomiast rola dobrego menedżera powinna polegać na umiejętnym wykorzystaniu zarówno środków materialnych, jak i niematerialnych do zachęcania pracowników do efektywniejszej pracy. W drugiej części przedstawiono jak istotne znaczenie ma właściwa organizacja pracy, której celem jest stworzenie takich warunków do realizacji zadań, aby w określonym czasie i na określonym poziomie, przy wykorzystaniu potencjału ludzkiego, przy jak najmniejszych nakładach pracy i środków rzeczowych, realizacja zadania była możliwa. Istota organizacji pracy powoduje to, że daje menedżerowi możliwość takiego jej wykorzystania, aby zafunkcjonowała jako wszechstronna, a jednocześnie względnie tania forma motywowania ludzi do pracy, pozwalająca jednocześnie na faktyczny udział pracowników w zarządzaniu swoją pracą. Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, orientacji w problemach jednostki organizacyjnej, w której pracują, odpowiedzialności, wyrażającej się dążeniem do samodzielności, szacunku i uznania, pobudza ludzi do bardziej efektywnego realizowania zadań zleconych im do wykonania w procesie pracy. Dla motywacyjnego charakteru organizacji pracy ogromne znaczenie ma partnerstwo w zespole, oznacza to, że kierownik staje się równorzędnym członkiem zespołu, wyróżnia go jedynie funkcja reprezentowania zespołu na zewnątrz. Sprzyja to poprawie jakości wypracowanych decyzji i wprowadzenia ich w życie.

Newsletter

Indeksacja w bazach:

ePNP

e Publikacje Nauki Polskiej