Spis treści (Kwartalnik 2011/3)
ROZDZIAŁ AUTORSKI
1. Dwa typy zarządzania reputacją (str. 9-20)
 • Ph.D. Peter M. Sandman
Wprowadzenie zamiast streszczenia Czy w każdym przypadku sprawdza się twierdzenie Benjamina Franklina, że „potrzeba wielu dobrych uczynków, aby stworzyć dobrą reputację, ale wystarczy jeden zły, żeby ją stracić”? Zdecydowana większość zapytanych ...(Czytaj dalej)

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Narodowy program szkolenia dyspozytorów medycznych jako element przygotowania kadry dyspozytorów medycznych do współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym w zakresie operacji nocnych (str. 21-30)
 • dr n. med. Robert Gałązkowski
 • mgr Agata Pawlak

Decyzje podejmowane przez dyspozytorów medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dysponowania właściwych sił i środków ratowniczych do akcji ratunkowej stanowią kluczowy moment w działaniach ratowniczych. Podstawą do ...(Czytaj dalej)


2. Obowiązki właścicieli i zarządców lasów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (str. 31-34)
 • bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki

Artykuł związany jest z obowiązkami właścicieli i zarządców lasów wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a związanymi z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej na gruntach leśnych.


NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
1. Motywowanie poprzez przywództwo (str. 35-40)
 • dr inż. Zbigniew Ciekanowski

Przywództwo i jego rozwój nabiera coraz to większego znaczenia, ponieważ organizacje potrzebują liderów, którzy inspirują ludzi do działania jednocześnie tworząc przyjazne środowisko pracy. Przywódcy przywiązują dużą wagę do ...(Czytaj dalej)


BADANIA I ROZWÓJ
1. Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych (str. 41-54)
 • st. kpt. mgr inż. Rafał Porowski
 • mgr inż. Wojciech Rudy

Podstawowym powodem, dla którego dla cieczy palnej oznacza się parametr flash point, czyli jego temperaturę zapłonu, jest jej ocena zagrożenia wybuchem podczas jej stosowania. Parametr ten definiuje się ...(Czytaj dalej)


2. Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na skład i ilość produktów toksycznych powstałych podczas spalania drewna sosnowego (str. 55-62)
 • dr inż. Jerzy Gałaj
 • dr inż. Waldemar Jaskółowski
 • mgr Zbigniew Karpovič
 • assoc. prof. dr Ritoldas Šukys

Co roku wielu ludzi traci życie w czasie pożaru. Większość ginie z powodu wdychania toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania. Produkty te stanowią nie tylko bezpośrednią przyczynę ...(Czytaj dalej)


3. Niezawodność w wysokich temperaturach klejonego warstwowo drewna sosny pospolitej w zakresie wytrzymałości na zginanie statyczne (str. 63-68)
 • dr inż. Daniel Pieniak
 • kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik
 • mgr inż. Marcin Oszust
 • bryg. mgr inż. Lesław Dec

Drewno klejone ze względu na swoje właściwości, jest coraz częściej wykorzystywane. Technologia ta umożliwia wytworzenie elementów konstrukcyjnych o dużych przekrojach poprzecznych i znacznych rozpiętościach. Drewno klejone warstwowo, po ...(Czytaj dalej)


4. Impregnacja drewna środkami ogniochronnymi (str. 68-76)
 • mgr inż. Monika Nagrodzka
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

W niniejszym artykule opisano budowę chemiczną i zastosowanie środków ognioochronnych przeznaczonych do ochrony drewna przed ogniem. Na wstępie przedstawione zostały podstawowe informacje o budowie drewna i jego reakcji ...(Czytaj dalej)


TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Przegląd możliwości wykorzystania motopomp do wody zanieczyszczonej w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej (str. 77-82)
 • mgr inż. Michał Chmiel

W artykule omówiono główne możliwości zastosowania motopomp do wody zanieczyszczonej w działaniach prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Omówiono rodzaje układów taktycznych, w których mają zastosowanie motopompy do ...(Czytaj dalej)


2. Modelowania pożaru lasu. Część I. Metody i algorytmy modelowania pożaru lasu. (str. 83-94)
 • mgr inż. Tomasz Czerpak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciak

W pracy opisano modele matematyczne, które są stosowane do symulacji rozwoju pożaru lasu w oprogramowaniu FARSITE. Zaprezentowano modele pożaru powierzchni roślinności. Zwrócono uwagę na model pożaru koron drzew, ...(Czytaj dalej)


3. Zadania ochronne ubrania strażackiego przeznaczonego do akcji przeciwpożarowej (str. 95-108)
 • inż. Mariusz Jaworski

Opracowanie porusza trzy zagadnienia związane z bojowymi ubraniami strażackimi. Zawiera opis wymagań dla bojowych ubrań strażackich oraz charakteryzuje podstawowe badania na etapie sprawdzania typu wyrobu, których wyniki określają ...(Czytaj dalej)


SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY
1. Strategia planowania szkoleń e-learningowych (str. 109-114)
 • Maria Kędzierska

Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy kształcenia przez internet jakim jest e-learning. Prezentuje podobieństwa i różnice szkoleń tradycyjnych i szkoleń internetowych. Zasady projektowania e-szkoleń, zalety i wady ...(Czytaj dalej)


Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Organizacja ruchu poszkodowanych w czasie likwidacji skażeń (dekontaminacji)(str. 115-122)
 • kpt. mgr inż. Robert Pich
 • ppłk. dr inż. Paweł Maciejewski
 • mł. kpt. dr inż. Janusz Adam Wrzesiński

Sprawna realizacja likwidacji skażeń wymaga odpowiedniego przygotowania sił i środków do wykonania tego zadania. Jest to szczególnie istotne podczas masowej likwidacji skażeń skażonych ludzi, którzy w większości przypadków ...(Czytaj dalej)