Spis treści (Kwartalnik 2008/3)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Rozporządzenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
  • nadbryg. Marek Kowalski
Artykuł przedstawia zadania i cele pracy Zespołów ds. nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. dotyczących wykazu służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ochronie zdrowia i ...(Czytaj dalej)

II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Skuteczność zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorników stalowych na paliwa płynne
  • dr inż. Wiktor Lasota
Pożary zbiorników z ropą naftową lub z produktami naftowymi z całą odpowiedzialnością można określić jako kataklizm w skali lokalnej. Z opisów pożarów, które maiły miejsce w Polsce i za granicą ...(Czytaj dalej)

III. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Ratownictwo wysokościowe z użyciem śmigłowców – potrzeba chwili
  • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Niniejszy artykuł prezentuje główne zadania projektu badawczo rozwojowego realizowanego przez CNBOP wspólnie z Instytutem Lotnictwa pt „Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie z operacji z wysokich budynków”. W artykule ...(Czytaj dalej)

2. Badania trwałości, wytrzymałości i charakterystyk przepływu hydrantów zewnętrznych
  • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
  • mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
Niniejszy artykuł prezentuje nowe metody badań hydrantów przeciwpożarowych opracowanych w Zakładzie – Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych – CNBOP.

3. Taktyczne aspekty ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach
  • lek. med. Ignacy Baumberg
Artykuł omawia założenia taktyczne dla ratownictwa medycznego w wypadkach drogowych. Uwzględnia także różnice w przypadku zdarzeń masowych.

4. Metody określania reakcji na ogień wybranych materiałów włókienniczych i elementów wykończenia wnętrz – cześć I
  • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
  • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace i tapicerowane podstawy leżysk, ...(Czytaj dalej)

5. Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych część II – metody badań właściwości reologicznych i oceny parametrów użytkowych środków gaśniczych
  • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
W artykule przedstawiono metody badań reologicznych oraz ich praktyczne zastosowanie do oceny właściwości użytkowych pianotwórczych środków gaśniczych.

IV. PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Jak uniknąć rozczarowania po odbiorze zakupionego wyrobu?
  • bryg. mgr inż. Robert Czarnecki
W swoim artykule autor wskazuje potencjalnym nabywcom na co należy zwracać uwagę przy zakupie sprzętu technicznego i ochron osobistych strażaka.