Spis treści (Kwartalnik 2006/1)
OGÓLNY
1. Polityka jakości
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski

2. Rola i miejsce Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa powszechnego
 • mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Artykuł przedstawia rolę i miejsce CNBOP w systemie bezpieczeństwa powszechnego RP. Omówione zostały przedsięwzięcia podjęte przez CNBOP mające na celu utworzenie grup roboczych, które poprowadzą badania umożliwiające zaprojektowanie nowego sprzętu ...(Czytaj dalej)

3. Rozpoznawanie rodzajów i źródeł zagrożeń na terenie kraju
 • dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Referat przedstawia podstawowe informacje statystyczne związane ze zdarzeniami destrukcyjnymi powodującymi ofiary i straty materialne, które miały miejsce na terenie kraju w latach 1999-2002. Następnie autor w syntetyczny sposób opisuje podstawowe ...(Czytaj dalej)

4. Trwałość środków gaśniczych
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
Omówiono zmiany właściwości środków gaśniczych w czasie przechowywania oraz wpływ warunków składowania na trwałość tych produktów.

5. Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej w programie EASE 3.0 cz. I. - pomiary
 • mgr inż. Rafał Kowal
W pierwszej części artykułu omówiono na przykładzie „Sali Konferencyjnej” podstawy postępowania przy wykonywaniu pomiarów akustycznych wnętrz, celem porównania rzeczywistych wyników badań z symulacją komputerową.

6. Odbiory techiczno-jakościowe samochodów ratowniczo-gaśniczych
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
Odbiory techniczno-jakościowe sprzętu straży pożarnej stanowią bardzo ważny element kontroli jakości. Dlatego też konieczne okazało się opracowanie procedur odbioru dla poszczególnych grup wyposażenia. W pierwszym etapie prac została opracowana procedura ...(Czytaj dalej)

7. Pojazdy pożarnicze - podwozia i nadwozia wymagania i rozwiązania konstrukcyjne
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
 • mł. bryg. mgr inż. Adam Gontarz
Rozwój techniki motoryzacyjnej w ostatnich latach miał znaczny wpływ na rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pożarniczych. Nowoczesne materiały i technologie pozwoliły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i efektywności działań. Nowe konstrukcje pojazdów wymagają ...(Czytaj dalej)

8. Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • st. bryg. mgr inż. Jacek Świetnicki
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procesu aprobacji technicznej wyrobów budowlanych. Publikacja zawiera podstawy prawne wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, wykaz wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania aprobaty technicznej jak również ...(Czytaj dalej)

9. Badania i technika, najczęściej zadawane pytania
 • Praca zbiorowa
Dział naszego kwartalnika poświęcony korespondencji z czytelnikami jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.