Spis treści (Kwartalnik 2009/2)
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Droga do sukcesu zarządzania - zarządzanie jakością, wybrane elementy
 • mgr Tomasz Wontorski
Artykuł opisuje jak wielkie znaczenie dla sukcesu organizacji ma zarządzanie jakością.

2. Sięgając po fundusze europejskie. Doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie.
 • st. kpt. mgr inż. Tomasz Gierasimiuk
Artykuł dotyczy doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE przez jednostki PSP województwa podlaskiego. Próbuje także przekazać dobre praktyki w tym zakresie.

3. Techniki satelitarne w zarządzaniu kryzysowym - studium użyteczności
 • dr Marcin Smolarkiewicz
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym.

II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymu
 • mgr inż. Tomasz Popielarczyk
Artykuł przedstawia opis i wyniki badania dotyczącego wpływu gęstości drewna na właściwości detekcyjne czujek dymu.

2. Badania związane z określaniem aktywności powierzchniowej podstawowych składników środków zwilżających
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
W artykule przedstawiono wybrane metody badawcze pianotwórczych środków gaśniczych, jak również omówiono zastosowanie uzyskanych wyników badań w praktyce.

III. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
IV. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
1. Zagrożenia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych a tunele drogowe
 • mł. bryg. mgr Anna Obolewicz
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem tuneli drogowych. Omówiono także podstawowe regulacje prawne europejskie i krajowe z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ...(Czytaj dalej)

2. Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne
 • st. kpt. mgr inż. Daniel Małozięć
 • kpt. mgr inż. Ariadna Koniuch
W niniejszym artykule omówiono wpływ pianotwórczych środków gaśniczych na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne.

3. Wyznaczanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych w aspekcie ich wykorzystania w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w gaśnicach przenośnych i przewoźnych
 • st. kpt. mgr inż. Joanna Rakowska
 • mł. bryg. mgr Bożenna Porycka
W artykule przedstawiono wybrane metody badawcze pianotwórczych środków gaśniczych, jak również omówiono zastosowanie uzyskanych wyników badań w praktyce.

4. E-Learning
 • mgr Michał Basiewicz
Artykuł przedstawia czym jest e-learning, jak i gdzie jest on dzisiaj wykorzystywany. Informuje także jakie programy e-learningowe stworzyła firma Plocman sp. z o.o. w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ...(Czytaj dalej)

V. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
1. Nietypowe zastosowanie standardowego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • mł kpt. mgr inż. Janusz Popis
Artykuł opisuje jak można zabezpieczyć dom przed chylącym się drzewem w oczekiwaniu na podnośnik przy użyciu standardowego wyposażenia wozu pierwszego rzutu.