Spis treści (Kwartalnik 2009/1)
DZIAŁ AUTORSKI
1. Zmiany i nowe perspektywy w Centrum
 • dr inż Stefan Wilczkowski
Sekretarz Rady Naukowej przedstawia nowe perspektywy CNBOP w związku z istotnymi zmianami, które nastąpiły z początkiem 2009 roku.

2. BACED BY THE SKY - Satellite applications as a tool for a better situational awareness
 • mgr Jakub Ryzenko
Niniejszy artykuł przedstawia wnioski wypływające z eksperymentalnego wykorzystania zintegrowanego środowiska informacyjnego bazującego na technikach satelitarnych dla wsparcia dowodzenia podczas manewrów zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Eksperyment potwierdził, iż istniejące i dostępne rozwiązania ...(Czytaj dalej)

3. Aktywność CNBOP w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych w latach 2006-2009
 • mgr Jolanta Klimiuk
W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac i projektów naukowo – badawczych oraz sposobów ich finansowania w latach 2006-2009.

4. Ocena ryzyka pożarowego dla obiektów biurowych
 • mgr inż. Tomasz Sowa
Artykuł opisuje metodę oceny ryzyka dla obiektów biurowych. Opisane zostały kolejne kroki konieczne do wykonania, aby stworzyć wartościowy dokument służący poprawie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Wyszczególnione zostały elementy na które należy ...(Czytaj dalej)

5. Współpraca jednostek ratowniczo-gaśniczych z grupami ratownictwa wysokościowego w warunkach wielkomiejskich - uwagi na temat ćwiczeń zorganizowanych w Łodzi
 • asp. szt. Zbigniew Kalinowski
Artykuł przedstawia możliwości współpracy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z grupami ratownictwa wysokościowego w warunkach starej zabudowy wielkomiejskiej.

6. Działalność szkoleniowo-dydaktyczna i wydawnicza CNBOP w roku 2008
 • Maria Kędzierska
W artykule przedstawiono zadania zrealizowane w roku 2008 w zakresie upowszechniania wiedzy pożarniczej. Zadania realizowane były poprzez upowszechnianie wyników badań i prac badawczo – rozwojowych, strategii zarządzania kryzysowego, propagowanie wiedzy ...(Czytaj dalej)

7. Emisja zaburzeń elektromagnetycznych
 • dr inż. Jerzy Kośnik
Wzrasta liczba urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną. Obok znanych już źródeł emisji, jak np. telefony komórkowe, radiotelefony lub nadajniki telewizyjne, powstają źródła nowe, np. bezprzewodowe systemy łączności teleinformatycznej. Łączność tego rodzaju ...(Czytaj dalej)

8. Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS
 • mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
 • mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
W artykule przedstawiono opis realizacji pierwszego etapu projektu badawczego „Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe” oraz jego znaczenie w ochronie przeciwpożarowej i zarządzaniu kryzysowym.

I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
II. BADANIA I ROZWÓJ
1. Методикa определения опасности поджига газовоздушной горючей смеси фрикционными искрами

  Artykuł przedstawia badania dotyczące określania niebezpieczeństwa zapłonu gazowo-powietrznej mieszanki paliwowej na skutek iskrzenia frykcyjnego.


  III. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
  IV. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
  V. Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
  VI. SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY